Om oss

Historisk bygger FC bygg på virksomheten til Per Støtzer som er campingplasseier og handelsdrivende i Halden. Per har lagt mye energi penger og jobb i å utvikle solide partnere innen produksjon av maskinlaftede hytter i Litauen. Vi andre som er involvert med disse kontaktene kan bevitne at forbindelsene gir seg utrykk i en gjensidig respekt etter mange års handel med hytter.

Denne handelsvirksomheten dreide seg i noen år først om salg og leveranser av mindre og litt enklere hytter som nå er å se i det vi kaller camping serien. Disse er gode hytter til sitt bruk,men er i de senere årene blitt utviklet til også å omfatte diverse spesialvarianter som denne nettsiden omhandler. Det er dette som i grunnen danner basen for vår virksomhet med laftehytter.